SANNA MERIKALLIO-TEPPONEN

Olen 37-vuotias Turussa syntynyt nainen, asunut Pirkanmaalla 13 vuotta ja lopulta vuonna 2012 asettunut Saloon. Perheeseeni kuuluvat aviomiehen lisäksi 10-vuotias tyttö ja 12-vuotias poika. Kun teimme päätöksen muuttaa Saloon, moni ihmetteli, miten uskallamme muuttaa, kun uutiset Salosta eivät kuulostaneet silloin kovin positiivisilta. No, me uskalsimme, löysimme kivan kodin Salosta ja olemme viihtyneet täällä todella hyvin.

Salo on juuri sopivan kokoinen paikka asua ja täältä on löytynyt perheen lapsille sekä aikuisille mieluisia harrastuksia. Kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan ovat erinomaiset, mikä mahdollistaa mm. työssäkäynnin muualla, mutta myös lisää Salon houkuttavuutta yritysten silmissä. Salossa on paljon mahdollisuuksia ja asioista kiinnostumalla, yhdessä tekemällä sekä asioihin tarttumalla, voimme saada muutoksia aikaan.

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista, heikompien puolustamisesta ja elinympäristömme suojelemisesta. Siksi Vihreä puolue on minun valintani. Olin useamman vuoden töissä IT-alan maahantuontiliikkeessä after sales koordinaattorina ja sain hyvää kokemusta liikemaailmasta. Lasteni syntymän myötä aloin miettiä omaa uraani uudestaan ja halusin suunnata alalle, jossa voisin auttaa ihmisiä. Niinpä kouluttauduin terveydenhoitajaksi ja suuntauduin perheiden terveydenhoitotyöhön.

Olen tehnyt sijaisuuksia lastenneuvolassa ja äitiysneuvolassa, työskennellyt lastensuojelun puolella Salon alueella, toiminut ammatillisena tukihenkilönä ja parin viime vuoden aikana toimin MLL:n Varsinais-Suomen piirin lastenhoitotoiminnan koordinaattorina. Perheemme toimii myös tukiperheenä. Vuonna 2013 olin mukana perustamassa valtakunnallista allergiayhdistystä ja toimin parhaillaan yhdistyksen puheenjohtajana. Työskentelyni lapsiperheiden parissa on opettanut minulle paljon ja olen nähnyt erityisesti ennaltaehkäisevän työn merkityksen.

Miksi siis olen ehdolla Salon kuntavaaleissa?

Haluan omalta osaltani olla varmistamassa, että lapsilla ja nuorilla olisi Salossa parhaat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä tasapainoisiksi, fiksuiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. ”Koulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen”, sanotaan Vihreiden kuntavaaliohjelmassa. Koulujen ja päiväkotien seinien sisällä kasvaa nyt se sukupolvi, jotka tulevat pitämään huolta meistä, kun emme itse siihen enää kykene. Niiden seinien sisällä kehittyy sukupolvi, joka joutuu elämään sellaisessa maailmassa, jonka me olemme heille antaneet perinnöksi. Nyt on minun ja meidän muiden aikuisten hetki varmistaa, että salolaiset lapset ja nuoret saavat parhaat mahdolliset eväät elämäänsä. Ole sinäkin mukana, käy äänestämässä 9.4.2017. Sinä päätät.

Kuntavaaliteemojani:

  • Huolehditaan, että päiväkotien ja koulujen resurssit ovat riittävät, tilat asianmukaiset ja ryhmäkoot riittävän pienet
  • Painotetaan laatua ostettaessa palveluja yksityiseltä sektorilta
  • Lisätään resursseja neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon, jotta mahdollisiin terveydellisiin sekä sosiaalisiin ongelmiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain
  • Panostetaan ikäihmisten sekä työikäisten työterveyshuollon ulkopuolella olevien kuntalaisten ennaltaehkäiseviin palveluihin
  • Varmistetaan, että yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on toimivaa. Yhdistyksillä sekä urheilu- ja harrastusseuroilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin lisääjänä. Virkeä ja aktiivinen kunta houkuttelee myös uusia asukkaita paikkakunnalle
  • Luodaan Saloon elinympäristö, joka on asukkailleen terveellinen, toimiva ja viihtyisä kehittämällä mm. julkista liikennettä, kaupunkisuunnittelua ja ympäristöystävällisempää energiataloutta