Kuntavaaliteemat 2017

Ympäristö ja kestävä kehitys etusijalla

 • Selvitetään mikä on Salon hiilijalanjälki ja edistetään toimenpiteitä, joilla kehitetään Saloa hiilineutraaliksi
 • Lisätään vihreän teknologian tuotteiden kehitystä ja käyttöä
 • Kehitetään julkista liikennettä, jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia sekä työmatkaliikennettä

Laadukas oppimisen polku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle

 • Tavoitellaan hyvää, turvallista ja maksutonta varhaiskasvatusta
 • Varmistetaan perheiden hyvinvointi ja lasten oppimisvalmiudet panostamalla ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen yhdessä perusopetuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Teknologian hyödyntäminen entistä paremmin oppilaiden oppimisen tukena
 • Turvataan kattava toisen asteen koulutus ja kehitetään erilaisia välivuosivaihtoehtoja niitä tarvitseville

Palveluilla hyvinvoiva kunta

 • Elinkeinopolitiikalla tehdään Saloon kestävä talous, jolla turvataan työpaikat ja palvelut ja pidetään kylät elinvoimaisina
 • Turvataan kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden kattavuus ja kehitetään niitä yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa
 • Huolehditaan läpinäkyvyydestä kaikessa toiminnassamme ja osallistetaan salolaisia päätöksentekoprosessiin
 • Varmistetaan julkisten tilojen esteettömyys, hyvä kunto sekä sisäilman laatu korjaus- ja uudisrakentamisessa
 • Huolehditaan siitä, että meillä on laadukkaat ja kattavat palvelut turvaamassa kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointia sekä toimiva kotouttamisohjelma.

Vihreä kuntavaaliohjelma 2017

Me uskomme, että nyt ei ole hetki antaa periksi hyvinvoinnin lupauksesta – siitä lupauksesta, jonka tämä maa on sukupolvi toisensa jälkeen antanut lapsilleen. Edessämme on valinta: inhimillisten ja kestävien uudistusten tie vai kovien arvojen ja epäoikeudenmukaisten leikkausten tie. Maan hallitus leikkaa ihmisten hyvinvoinnista ja lastemme koulutuksesta. Se kääntää selkänsä vastuulle yhteisestä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Kunnissa voidaan valita toisin. Kunnilla on Suomessa suuri valta. Kunnissa voimme valita tälle maalle toisen suunnan ja luoda ihmisille toivoa paremmasta huomisesta. Kestävillä uudistuksilla me haluamme puolustaa sitä mikä on arvokasta. Yhdessä me voimme tehdä sen. Esitämme tässä vaaliohjelmassa 12 vihreää lupausta Suomen kuntiin. Ne ovat uudistusohjelma, jolla suojelemme yhteisen ympäristömme, palautamme koulutuksen taas suomalaisen yhteiskunnan menestystarinaksi, torjumme köyhyyttä ja luomme uutta työtä ja menestystä kaikkialla Suomessa.

” Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme.

Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme. Vihreät haluavat vaalia lähiluontoa, tehdä liikkumisen helpoksi ja rakentaa viihtyisää elinympäristöä, jossa ihmisten arki sujuu. Yhdessä voimme tehdä kunnissa kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja valjastaa puhtaasta energiasta Suomen menestystekijän. Tulevaisuus on lapsissamme. Siksi vihreille on tärkeää pitää koulutuslupaus siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kunnissa voidaan torjua hallituksen leikkaukset kouluista ja päivähoidosta. Yhdessä me voimme puolustaa päivähoidon ja peruskoulujen pieniä ryhmäkokoja sekä parantaa koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, jokaiselle lapselle. Kunnat päättävät palveluista, joilla torjutaan syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa. Kunnan tulee olla paikka, joissa erilaiset ihmiset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä – kaikki yhtä arvokkaina, ainutkertaisina ihmisinä. Yhdessä voimme ehkäistä ongelmia ennalta ja pitää kaikista tasavertaisesti huolta. Kuntien käsissä on keinot tukea uusien työpaikkojen syntyä ja auttaa ihmisiä työttömyydestä kohti työtä. Uutta työtä luodaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin: joukkoliikenteeseen, puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen ja vaikkapa luomuruokaan. Yhdessä voimme rakentaa kuntiin kestävää ja reilua taloutta ja työtä. Kuntavaaleissa valitaan, mihin suuntaan haluamme Suomen viedä. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen ja näyttää, että tämän hienon maan tulevaisuus on valoisa ja inhimillinen. Päätös on sinun!