ALOITE LUMENKAATOPAIKKOJEN SIIRTÄMISESTÄ POIS VUOHENSAARESTA

Kai Schneiderin aloite Lumenkaatopaikkojen siirtämisestä pois Vuohensaaresta käsiteltiin eilen 11.6.18 Kaupunginvaltuustonkokouksessa. Aloitteessa esitettiin, että Salon kaupunki alkaa etsiä uusia lumenkaatopaikkoja nykyistä kauempaa vesistöistä. Kaupunginvaltuusto...

Valtuustoaloite avohakkuista

Avohakkuu on tasarakenteisen metsänkasvatuksen päätehakkuu, jossa yksittäisiä säästöpuita lukuun ottamatta alueen puusto hakataan kokonaan. Avohakkuut vaikuttavat oleellisesti alueen lajistoon, vesistöihin ja virkistysmahdollisuuksiin. Viihtyisät ja ulkoilemaan...