KUNTAVAALITEEMAT 2017

Ympäristö ja kestävä kehitys etusijalla

 • Selvitetään mikä on Salon hiilijalanjälki ja edistetään toimenpiteitä, joilla kehitetään Saloa hiilineutraaliksi
 • Lisätään vihreän teknologian tuotteiden kehitystä ja käyttöä
 • Kehitetään julkista liikennettä, jalankulku- ja pyöräilymahdollisuuksia sekä työmatkaliikennettä

Laadukas oppimisen polku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle

 • Tavoitellaan hyvää, turvallista ja maksutonta varhaiskasvatusta
 • Varmistetaan perheiden hyvinvointi ja lasten oppimisvalmiudet panostamalla ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen yhdessä perusopetuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Teknologian hyödyntäminen entistä paremmin oppilaiden oppimisen tukena
 • Turvataan kattava toisen asteen koulutus ja kehitetään erilaisia välivuosivaihtoehtoja niitä tarvitseville

Palveluilla hyvinvoiva kunta

 • Elinkeinopolitiikalla tehdään Saloon kestävä talous, jolla turvataan työpaikat ja palvelut ja pidetään kylät elinvoimaisina
 • Turvataan kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden kattavuus ja kehitetään niitä yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa
 • Huolehditaan läpinäkyvyydestä kaikessa toiminnassamme ja osallistetaan salolaisia päätöksentekoprosessiin
 • Varmistetaan julkisten tilojen esteettömyys, hyvä kunto sekä sisäilman laatu korjaus- ja uudisrakentamisessa
 • Huolehditaan siitä, että meillä on laadukkaat ja kattavat palvelut turvaamassa kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointia sekä toimiva kotouttamisohjelma.